วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ : ................นางสาว วันทนีย์ บุตรจีน 
ชื่อเล่น : .........อ้วน
วันเกิด  :  .......30 พฤษภาคม 2532
ศึกษา : ..........พลศึกษา-เทคโนโลยีผู้สื่อข่าวกีฬา ชั้นปีที่ 3
........................คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
อีเมลล์:...........passana_18@hotmail.com
Facebook:.....http://facebook.com/Ounnaja

กีฬาที่ชอบ:.....บาสเก็ตบอล